GUVERNUL ROMÂNIEI
Instituția Prefectului
Județ ILFOV
Acasa    |    Contact
Serviciul public comunitar regim permise
         de conducere si inmatriculare a vehiculelor - Ilfov

Date contact:
Adresa: București Șos. Pipera nr. 49, sector 2;
Telefon: 021/3019578, Fax: 021/2321667,
spcrpciv.ipif@mai.gov.ro
inmatriculari@prefecturailfov.ro
permise@prefecturailfov.ro


Conducerea serviciului public comunitar:
Comisar șef de poliție - Chiritoiu Ion (curriculum vitae)

Program de funcționare:
Luni - Vineri 07.00 - 21.00


Program de audiente:
Marți 12.00 - 14.00

Program examinări pentru obținerea permisului de conducere
Proba teoretica: Luni, Marți, 07.00 - 14.30
Proba practica: Luni, Marți, Miercuri, Joi, Vineri

Tarife S.P.C.R.P.C.I.VOdata cu intrarea in vigoare a OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor masuri de simplificare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative,plata tarifelor aferente confectionarii si valorificarii placilor cu numere de inmatriculare, atribuirii unui numar de inmatriculare preferential, pastrarii combinatiei numarului de inmatriculare, contravaloarea certificatelor de inmatriculare, a autorizatiilor provizorii si a permiselor de conducere se poate face,prin virament,prin intermediul POS instalate la Trezoreria Statului sau la sediul Institutiei Publice beneficiare ale sumelor,prin modalitati de plata reglementate de acte normative in vigoare,prin mandat postal sau in numerar la ghiseele serviciului.
RO34TREZ421502601X010317 - Disponibil din sume colectate reprezentand taxe premise de conducere si inmatriculare a vehiculelor.


I. ACTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA SERVICIULUI:

    Ordonanța Guvernului nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea Serviciilor Publice Comunitare Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, aprobată prin Legea nr. 362/ 2002 ;
    Legea nr. 520/2004 privind aprobarea O.U.G. nr. 50/2004 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea stabilirii cdrului organizatoric și funcțional corespunzător desfășurării activității de eliberare și evidența cărților de identitate, actelor de stare civilă, pașapoartelor simple, permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare a vehiculelor.


II. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, PROGRAMUL DE FUNCȚIONARE ȘI PROGRAMUL DE AUDIENȚE:

Șeful serviciului;
Compartimentul regim permise de conducere si examinari;
Compartimentul înmatriculare și evidența vehiculelor rutiere;
Compartimentul informatic;
Program de funcționare: Luni, Miercuri, Joi, Vineri 08.00 - 16.00 si Marti 08.00 - 18.00;
Program de audiențe: Marți 12.00 - 14.00.
Program de examinare proba teoretica (Sala): Luni, Marți, intre orele 08.00-15.00.

III. CONDUCEREA SERVICIULUI:

Șeful Serviciului, comisar șef de politie - Chiritoiu Ion.

IV. COORDONATE DE CONTACT:

Sediul: București Șos. Pipera nr. 49, sector 2
Telefon: 021/3019578, fax: 021/2321667
Pagină de internet: www. prefecturailfov.ro
E-mail: spcrpciv.ipif@mai.gov.ro

V. MIJLOACE DE TRANSPORT:

RATB - autobuze 135 și 112;
Metrou - stația Aurel Vlaicu

VI. LISTĂ DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC:

O.U.G. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice modificată și completată prin O.U.G. nr. 63/2006;
O.M.A.I. nr. 1501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor;
O.M.A.I. nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere;
Ordinul 163/2011 privind preschimbarea permiselor de conducere nationale eliberate de catre autoritatile competente ale altor state, cu documente similare romanesti;

VII. LISTĂ DOCUMENTE PRODUSE ȘI/SAU GESTIONATE:

Certificate de înmatriculare;
Permise de conducere;
Autorizații de circulație provizorie.

VIII. DOCUMENTE NECESARE INMATRICULARII, TRANSCRIERII, RADIERII UNUI AUTOVEHICUL


IX. DOCUMENTE NECESARE PRESCHIMBARII PERMISULUI DE CONDUCERE


X. FORMULARE

Copyright © 2009-2017 - Instituția Prefectului Judetului Ilfov