GUVERNUL ROMÂNIEI
Instituția Prefectului
Județ ILFOV
Acasa    |    Contact
Serviciul public comunitar pentru
              eliberarea și evidența pașapoartelor simple

Date contact:
Soseaua Pipera nr. 49, Sector 2, Bucuresti (IN INCINTA D.R.P.C.I.V.);
Tel/Fax: 021/233 24 60

Program cu publicul:
Luni, Miercuri, Joi, Vineri: 8:30 - 16:30
Marti: 8:30 - 18:30

Conducerea serviciului public comunitar:
Comisar șef de poliție - VASILE CATELA CLAUDIA

Audiente:
Marti: 9:30 - 10:30; 15:00 - 16:00
Joi: 10:00 - 11:00;I. PAŞAPORTUL SIMPLU ELECTRONICOdata cu intrarea in vigoare a OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor masuri de simplificare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative,plata taxei de pasaport,se poate face prin internet banking, virament , mandat postal sau in numerar.
Institutia a Prefectului Judetului Ilfov indentificata cu numarul de inregistrare fiscala (CUI) 8612757 are urmatorul cont unic disponibil pentru incasarea taxelor mentionate:

RO51TREZ421502602X010318 – Disponibil din sume colectate reprezentand taxe de pasaport.

Plata se poate face on-line in sistem internet banking dar si de la orice banca unde persoana are deschis un cont bancar, prin virament catre contul unic deschis de catre fiecare Institutie a Prefectului.

ATENTIE


Incepand cu data de 01.02.2017, taxele încasate pentru pasapoartele simple electronice /temporare se modifica astfel:

1. Pasaport simplu electronic.
     a) Pentru persoanele care au implinit varsta de 12 ani - 258 lei .
     b) Pentru persoanele cu varsta sub 12 ani - 234 lei .
2. Pasaport simplu temporar - 96 lei .
3. Taxa pentru eliberare de adeverinta 0 lei .a) DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PASAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC ÎN CAZUL PERSOANELOR MAJORE:

- cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, dupa caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie trebuie însotita de certificatul de nastere, în original.
- pasaportul anterior, daca acesta exista.
- dovada achitare taxe.

NOTĂ:
- documentele se depun personal, de catre solicitanti;
- cererea se emite automat, la ghiseu, odata cu depunerea documentelor;
- la depunerea cererii, solicitantului i se preiau impresiunile digitale si imaginea faciala (sunt exceptate de la obligatia de furnizare a impresiunilor digitale persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibila, caz în care este necesara prezentarea documentelor emise sau avizate de autoritatile medicale române, din care sa rezulte motivele si perioada pentru care este imposibila prelevarea amprentelor);
- termenul de solutionare a cererii nu poate depasi 30 de zile lucratoare;
- termenul de valabilitate al pasaportului simplu electronic este de 5 ani.

b) DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PASAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC ÎN CAZUL MINORILOR CARE NU AU ÎMPLINIT VÂRSTA DE 14 ANI:

- certificatul de nastere al minorului, în original;
- document(e) de identitate ale parintilor sau al unuia dintre parinti, al reprezentantului legal sau, dupa caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original;
- pasaportul anterior al minorului, daca acesta exista.
- la depunerea documentelor, prezenta minorului este obligatorie;
- documentele se depun de catre parinti/parinte/reprezentant legal/persoana împuternicita;
- cererea se emite automat, la ghiseu, odata cu depunerea documentelor;
- la depunerea cererii, minorului i se preiau impresiunile digitale si imaginea faciala (minorii cu vârsta sub 12 ani sunt exceptati de la obligatia de furnizare a impresiunilor digitale);
- termenul de valabilitate al pasaportului simplu electronic pentru aceasta categorie de minori este de 5 ani, iar pentru minorii care nu au împlinit 12 ani, valabilitatea este de 3 ani);
-dovada achitare taxe.

c) DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PASAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC ÎN CAZUL MINORILOR CARE AU ÎMPLINIT VÂRSTA DE 14 ANI:

- cartea de identitate sau, dupa caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie, precum si cartea de identitate model nou (fara prenumele parintilor) trebuie însotite de certificatul de nastere, în original;
- declaratii de acord ale parintilor/parintelui/ reprezentantului legal (pentru minorii casatoriti în conditiile legii, nu mai sunt necesare aceste declaratii); Atunci când declaratiile de acord se dau la ghiseu, este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale parintilor, al unuia dintre parinti sau al reprezentantului legal, aflate în termen de valabilitate, în original;
- document(e) de identitate ale parintilor sau al unuia dintre parinti, al reprezentantului legal sau, dupa caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original.
- dovada achitare taxe.

NOTĂ:
- documentele se depun personal de catre minor, prezenta acestuia la ghiseu fiind obligatorie;
- cererea se emite automat, la ghiseu, odata cu depunerea documentelor;
- la depunerea cererii, solicitantului i se preiau impresiunile digitale si imaginea faciala (sunt exceptate de la obligatia de furnizare a impresiunilor digitale persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibila, caz în care este necesara prezentarea documentelor emise sau avizate de autoritatile medicale române, din care sa rezulte motivele si perioada pentru care este imposibila prelevarea amprentelor);
- termenul de valabilitate al pasaportului simplu electronic pentru aceasta categorie de minori este de 5 ani;
-pasaportul simplu electronic poate fi livrat la domiciliul sau resedinta solicitantului contra sumei de - 7,98 lei, care va fi achitata reprezentantului firmei de curierat in momentul primirii documentului.

II. PAȘAPORTUL SIMPLU TEMPORAR


Pasaportul simplu temporar se elibereaza cetatenilor români care îndeplinesc conditiile prevazute de lege si nu se afla în una dintre situatiile de suspendare a dreptului de a calatori în strainatate, în termen de cel mult 3 zile lucratoare, în urmatoarele situatii:
1) pentru persoanele care nu dispun de timpul necesar pentru eliberarea unui pasaport simplu electronic;
2) în cazul în care titularul declara în scris ca urmeaza sa calatoreasca în state între care exista stare de beligeranta ori conflict diplomatic si are aplicata în pasaportul simplu sau în pasaportul simplu electronic o stampila ori o viza eliberata de statul cu care tara în care calatoreste se afla în conflict;
3) când titularul detine pasaport simplu sau pasaport simplu electronic care contine vize valabile, dar ca urmare a epuizarii filelor destinate aplicarii acestora calatoria în acel stat sau în alte state decât cele care au emis vizele nu mai este posibila;
4) când titularul a depus pasaportul simplu sau pasaportul simplu electronic pentru obtinerea unor vize si trebuie sa calatoreasca de urgenta în strainatate;
5) când minorul urmeaza sa se deplaseze în strainatate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fara de care viata ori sanatatea îi este pusa în pericol si nu exista timpul necesar pentru obtinerea acordului celuilalt parinte;
6) pentru cetatenii români aflati în strainatate care nu mai poseda documente de calatorie valabile si care declara ca este necesar sa îsi continue calatoria în strainatate sau sa îsi reglementeze sederea pe teritoriul unui stat.

Pentru eliberarea pasaportului simplu temporar:
- se percepe suplimentar un tarif de 100 lei sau, în strainatate, suma stabilita potrivit Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României în strainatate, cu modificarile si completarile ulterioare.
- nu se preiau impresiuni digitale.

a) DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PASAPORTULUI SIMPLU TEMPORAR ÎN CAZUL PERSOANELOR MAJORE:

- cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, dupa caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie trebuie însotita de certificatul de nastere, în original;
- pasaportul anterior, daca acesta exista.
- dovada achitare taxe.

NOTĂ:
- cererea se emite automat, la ghiseu, odata cu depunerea documentelor;
- termenul de solutionare a cererii este de cel mult 3 zile lucratoare;
- termenul de valabilitate al pasaportului simplu temporar este de 12 luni.

b) DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PASAPORTULUI SIMPLU TEMPORAR ÎN CAZUL MINORILOR CARE NU AU ÎMPLINIT VÂRSTA DE 14 ANI:

- certificatul de nastere al minorului, în original;
- document(e) de identitate ale parintilor sau al unuia dintre parinti, al reprezentantului legal sau, dupa caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original;
- pasaportul anterior al minorului, daca acesta exista.
- dovada achitare taxe.

NOTĂ:

- documentele se depun de catre parinti/parinte/reprezentant legal/persoana împuternicita;
- cererea se emite automat, la ghiseu, odata cu depunerea documentelor;
- termenul de solutionare a cererii este de cel mult 3 zile lucratoare;
- când minorul nu este prezent la depunerea cererii, parintii vor atasa si doua fotografii color identice ale acestuia, de dimensiune 3,5 x 4,5 cm;
- termenul de valabilitate al pasaportului simplu temporar pentru minori este de 12 luni;

c) DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PASAPORTULUI SIMPLU TEMPORAR ÎN CAZUL MINORILOR CARE AU ÎMPLINIT VÂRSTA DE 14 ANI:

- cartea de identitate sau, dupa caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie, precum si cartea de identitate model nou (fara prenumele parintilor) trebuie însotite de certificatul de nastere, în original;
- declaratii de acord ale parintilor/parintelui/ reprezentantului legal (pentru minorii casatoriti în conditiile legii, nu mai sunt necesare aceste declaratii); Atunci când declaratiile de acord se dau la ghiseu, este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale parintilor, al unuia dintre parinti sau al reprezentantului legal, aflate în termen de valabilitate, în original;
- document(e) de identitate ale parintilor sau al unuia dintre parinti, al reprezentantului legal sau, dupa caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original;
- pasaportul anterior al minorului, daca acesta exista.
- dovada achitare taxe.

III. ACTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PASAPORTULUI SIMPLU CU MENTIONAREA TARII DE DOMICILIU

- pasaportul anterior (daca este cazul);
- dovada achitarii taxelor si tarifelor de emitere a pasaportului ( pe C.N.P.- ul titularului ).
- certificate de stare civila, în original.
- documente eliberate de autoritatile statului de domiciliu, în original, împreuna cu traducerea în limba româna, dupa caz, din care sa rezulte una dintre urmatoarele situatii :
1) a dobândit un drept de sedere pentru o perioada de cel putin un an, sau, dupa caz, i s-a prelungit succesiv dreptul de sedere în decurs de un an pe teritoriul statului respectiv ;
2) a dobândit un drept de sedere pe teritoriul statului respectiv, în scopul reunirii familiale cu o persoana care domiciliaza pe teritoriul acelui stat ;
3) a dobândit un drept de lunga sedere sau, dupa caz, un drept de sedere permanenta pe teritoriul statului rspectiv ;
4) a dobândit cetatenia statului respectiv ;
5) a dobândit un drept de munca ori este înscris într-o institutie privata sau publica cu scopul principal de a urma studii, inclusiv de formare profesionala ;
6) a dobândit un certificat de înregistrare sau document care atesta rezidenta într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European ;
- acte de stare civila (certificat de nastere, casatorie) transcrise în registrele de stare civila române, pentru cele emise în strainatate ;
- numai în cazul cererilor de eliberare a pasaportului simplu temporar pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani, daca titularul nu este prezent, doua fotografii color identice, având dimensiunea de 3,5 x 4,5 cm.
CE DREPTURI AI
LEGEA nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date

Cap. 4 - Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal

Dreptul la informare (art. 12) - dreptul de a fi informat cu privire la: cine este operatorul, în ce scop prelucrează datele dumneavoastră, cui i le-ar putea dezvălui, dacă aveți obligația de a-i furniza toate datele cerute și care ar fi consecințele în cazul unui refuz, ce drepturi aveți și cum le puteți exercita.

Dreptul de acces
(art. 13) - dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit (pentru o solicitare pe an), confirmarea faptului că datele dumneavoastră sunt sau nu prelucrate de către serviciul public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple al județului pe raza căruia domiciliați. În caz afirmativ, operatorul are obligația de a comunica persoanei informații privind: scopul prelucrării, datele prelucrate, destinatarii datelor, sursa de colectare, mecanismele de prelucrare și drepturile specifice ale persoanei vizate.

Dreptul de intervenție
(art. 14) - dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, rectificarea,
actualizarea, blocarea, ștergerea sau transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este
conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte. Operatorul este obligat sa comunice informațiile solicitate/ măsurile luate, precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia
i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului privind modalitatea de expediere a răspunsului.

Dreptul de opoziție
(art. 15) - dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări. În caz de opoziție justificată, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză. Excepție fac situațiile în care există dispoziții legale contrare. Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
(art. 17) - dreptul de a cere și a obține retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința sa, reevaluarea oricărei decizii luate în privința sa, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal. Excepție fac situațiile în care decizia este autorizată de o lege care precizează măsurile ce garantează apărarea interesului legitim al persoanei vizate.

Dreptul
de a se adresa justiției (art. 18) - dreptul oricărei persoane care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, să se poată adresa instanței competente pentru repararea acestuia. Instanța competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliază reclamantul, iar cererea de chemare în judecată este scutită de taxă de timbru.

Exercitarea drepturilor specifice - cerere
în formă scrisă adresată operatorului (serviciul public
comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple al județului de domiciliu - secretariat) sau la Serviciul Secretariat din cadrul Direcției Generale de Pașapoarte, datată și semnată, în care se vor menționa datele asupra cărora se dorește exercitarea unuia sau unora dintre drepturi (dreptul de acces, de intervenție, de opoziție și de a nu fi supus unei decizii individuale). Cererii i se va atașa o copie de pe actul de identitate al solicitantului. În cerere solicitantul va indica dacă dorește ca informațiile să fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică sau printrun serviciu de corespondență, care să asigure că predarea i se va face personal.
Operatorul trebuie
să răspundă la cerere în termen de 15 zile de la data sesizării. Dacă operatorul nu răspunde la cererea formulată, persoana vizată se adresează Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Dacă unele din datele dumneavoastră sunt incorecte sau le apreciați ca fiind prelucrate ilegal, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege.

Excepții
- se aplică în cazul activităților de prevenire, cercetare și reprimare a infracțiunilor și de menținere a ordinii publice, precum și a altor activități desfășurate în domeniul dreptului penal. Sunt aplicabile strict pentru perioada necesară atingerii obiectivului urmărit prin desfășurarea activităților menționate.
PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

I. Cadrul Legislativ

A. Legislatia comunitara (acquis relevant)
- conventia de Implementare a Acordului Schengen - art.102-118 - protectia datelor personale in SIS si art.126-130 - protectia datelor cu caracter personal,
- conventia pentru protejarea persoanelor fata de prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal, adoptata la Strasbourg la 28.01.1981,
- directiva Consiliului 95/46/EC a Parlamentului European si Consiliului European din 24.10.1995 cu privire la protectia persoanelor referitoare la procesarea datelor personale si la libera circulatie a acestor date (OJ L 281, 23.11.1995, p.31),
- directiva 2002/58/EC a Parlamentului European si a Consiliului din 12.07.2002 privind procesarea datelor si protectia intimitatii in sectorul comunicatiilor electronice,
- regulamentul (EC) nr.45/2001 al Parlamentului European si al Consiliului privind protectia persoanelor cu privire la procesarea datelor personale de catre institutiile si organismele comunitare si la libera circulatie a acestor date.

B. Legislatia interna
- legea nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date,
- legea nr.682/2001 privind ratificarea de catre Romania a Conventiei pentru protejarea persoanelor fata de prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal, adoptata la Strasbourg la 28.01.1981,
- legea nr.102/2005 privind infiintarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal,
- decizia A.N.S.P.D.C.P. nr.90 din 18.07.2006 privind cazurile in care nu este necesara notificarea prelucrarii unor date cu caracter personal.

II. Definitii

- date cu caracter personal - orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila, este acea persoana care poate fi identificata direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
- prelucrarea datelor cu caracter personal - orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea;
- stocarea - pastrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;
- sistem de evidenta a datelor cu caracter personal - orice structura organizata de date cu caracter personal, accesibila potrivit unor criterii determinate, indiferent daca aceasta structura este organizata in mod centralizat ori descentralizat sau este repartizata dupa criterii functionale sau geografice;
- operator - orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, care stabileste scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; daca scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt determinate printr-un act normativ sau in baza unui act normativ, operator este persoana fizica sau juridica, de drept public ori de drept privat, care este desemnata ca operator prin acel act normativ sau in baza acelui act normativ;
- persoana imputernicita de catre operator - o persoana fizica sau juridica de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, care prelucreaza date cu caracter personal pe seama operatorului;
- tert - orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, alta decat persoana vizata, operatorul ori persoana imputernicita sau persoana care sub autoritatea directa a operatorului sau a operatorului sau a persoanei imputernicite, sunt autorizate sa prelucreze date;
- destinatar - orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, careia ii sunt dezvaluite date, indiferent daca este sau nu tert; autoritatile publice carora li se comunica date in cadrul unei competente speciale de ancheta nu vor fi considerate destinatari;
- date anonime - date care, datorita originii sau modalitati specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoana identificata sau identificabila.

III. Drepturile persoanei vizate in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal (Extras din legea nr.677/2001)

ART.12 Informarea persoanei vizate
(1) in cazul in care datele cu caracter personal sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului in care aceasta persoana poseda deja informatiile respective:
      a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
      b) scopul in care se face prelucrarea datelor;
      c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza; existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;
      d) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de specificul prelucrarii.
(2) in cazul in care datele nu sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat ca, in momentul colectarii datelor sau, daca se intentioneaza dezvaluirea acestora catre terti, cel mai tarziu pana in momentul primei dezvaluiri, sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului in care persoana vizata poseda deja informatiile respective:
      a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
      b) scopul in care se face prelucrarea datelor;
      c) informatii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;
      d) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de specificul prelucrarii.
(3) Prevederile alin.(2) nu se aplica atunci cand prelucrarea datelor se efectueaza exclusiv in scopuri jurnalistice, literare sau artistice, daca aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.
(4) Prevederile alin.(2) nu se aplica in cazul in care prelucrarea datelor se face in scopuri statistice, de cercetare istorica sau stiintifica, ori in orice alte situatii in care furnizarea unor asemenea informatii se dovedeste imposibila sau ar implica un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum si in situatiile in care inregistrarea sau dezvaluirea datelor este expres prevazuta de lege.
ART.13 Dreptul de acces la date
(1) Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, in situatia in care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, impreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:
      a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute in vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
      b) comunicarea intr-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
      c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
      d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;
      e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, prevazut la art. 24, de a inainta plangere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi.
(2) Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile prevazute la alin.(1), printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
(3) Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit alin.(2);
(4) In cazul datelor cu caracter personal legate de starea de sanatate, cererea prevazuta la alin.(2) poate fi introdusa de persoana vizata fie direct, fie prin intermediul unui cadru medical care va indica in cerere persoana in numele careia este introdusa. La cererea operatorului sau a persoanei vizate comunicarea prevazuta la alin.(3) poate fi facuta prin intermediul unui cadru medical desemnat de persoana vizata.
(5) In cazul in care datele cu caracter personal legate de starea de sanatate sunt prelucrate in scop de cercetare stiintifica, daca nu exista, cel putin aparent, riscul de a se aduce atingere drepturilor persoanei vizate si daca datele nu sunt utilizate pentru a lua decizii sau masuri fata de o anumita persoana, comunicarea prevazuta la alin.(3) se poate face si intr-un termen mai mare decat cel prevazut la acel alineat, in masura in care aceasta ar putea afecta bunul mers sau rezultatele cercetarii, si nu mai tarziu de momentul in care cercetarea este incheiata. In acest caz persoana vizata trebuie sa isi fi dat in mod expres si neechivoc consimtamantul ca datele sa fie prelucrate in scop de cercetare stiintifica, precum si asupra posibilei amanari a comunicarii prevazute la alin.(3) din acest motiv.
(6) Prevederile alin.(2) nu se aplica atunci cand prelucrarea datelor se efectueaza exclusiv in scopuri jurnalistice, literare sau artistice, daca aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.
ART.14 Dreptul de interventie asupra datelor
(1) Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit:
      a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, in special a datelor incomplete sau inexacte;
      b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;
      c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit.a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
(2) Pentru exercitarea dreptului prevazut la alin.(1) persoana vizata va inainta operatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
(3) Operatorul este obligat sa comunice masurile luate in temeiul alin.1), precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit alin.(2).
ART.15 Dreptul de opozitie
(1) Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.
(2) Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.
(3) In vederea exercitarii drepturilor prevazute la alin.(1) si (2) persoana vizata va inainta operatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
(4) Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate in temeiul alin.(1) sau (2), precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit alin.(3).
ART.16 Exceptii
(1) Prevederile art.12, 13, ale art.14 alin.(3) si ale art.15 nu se aplica in cazul activitatilor prevazute la art.2 alin.(5), daca prin aplicarea acestora este prejudiciata eficienta actiunii sau obiectivul urmarit in indeplinirea atributiilor legale ale autoritatii publice.
(2) Prevederile alin.(1) sunt aplicabile strict pentru perioada necesara atingerii obiectivului urmarit prin desfasurarea activitatilor mentionate la art.2 alin.(5).
(3) Dupa incetarea situatiei care justifica aplicarea alin.(1) si (2) operatorii care desfasoara activitatile prevazute la art.2 alin.(5) vor lua masurile necesare pentru a asigura respectarea drepturilor persoanelor vizate.
(4) Autoritatile publice tin evidenta unor astfel de cazuri si informeaza periodic autoritatea de supraveghere despre modul de solutionare a lor.
ART.17 Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
(1) Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:
      a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
      b) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la lit.a).
(2) Respectandu-se celelalte garantii prevazute de prezenta lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei vizate la alin.(1), numai in urmatoarele situatii:
      a) decizia este luata in cadrul incheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de incheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim;
      b) decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.
ART.18 Dreptul de a se adresa justitiei
(1) Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost incalcate.
(2) Orice persoana care a suferit un prejudiciu in urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia.
(3) Instanta competenta este cea in a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul. Cererea de chemare in judecata este scutita de taxa de timbru.
ART.19 Confidentialitatea prelucrarilor
Orice persoana care actioneaza sub autoritatea operatorului sau a persoanei imputernicite, inclusiv persoana imputernicita, care are acces la date cu caracter personal, nu poate sa le prelucreze decat pe baza instructiunilor operatorului, cu exceptia cazului in care actioneaza in temeiul unei obligatii legale.

IV. Drepturile cetatenilor straini in ceea ce priveste protectia datelor personale

Conform art.18 si 26 din Constitutia Romaniei, republicata, cetatenii straini si apatrizii care locuiesc in Romania se bucura de protectia generala a persoanelor si a averilor garantata de Constitutie si de alte legi iar autoritatile publice respecta si ocrotesc viata intima, familiala si privata, fara a face distinctie intre cetatenii romani si straini.
De asemenea, legea cadru in domeniul protectie persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (Legea nr.677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare) are ca scop garantarea si protejarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor fizice , in special a dreptului la viata intima, familiara si privata, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, fara a face distinctie intre cetatenii romani si straini. De asemenea, aceasta lege se aplica prelucrarilor de date cu caracter personal efectuate de persoane fizice sau juridice, romane sau straine, de drept public sau de drept privat, indiferent daca au loc in sectorul public sau in sectorul privat.(art.2 alin.6).
In acest context, in virtutea dispozitiilor legale indicate cadrul normativ intern asigura o protectie similara celor doua categorii de persoane (cetateni romani si straini).
Transferul catre un alt stat de date cu caracter personal care fac obiectul unei prelucrari sau sunt destinate sa fie prelucrate dupa transfer, poate avea loc numai in conditiile in care nu se incalca legea romana, iar statul catre care se intentioneaza transferul asigura un nivel de protectie adecvat.
Conventia pentru protejarea persoanelor fata de prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal, adoptata la Strasbourg la 28.01.1981, ratificata prin Legea 682/2001, prin obiectul si scopul sau, garanteaza pe teritoriul fiecarui stat parte, fiecarei persoane fizice, oricare ar fi cetatenia sa sau resedinta sa, respectarea drepturilor si libertatilor sale fundamentale si, in special, dreptul la viata privata fata de prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal care il privesc (protectia datelor).
Fiecare parte semnatara a Conventiei asigura asistenta oricarei persoane care are resedinta in strainatate, pentru exercitarea drepturilor prevazute in normele sale de drept intern, asistenta care nu va lasa loc platii unor cheltuieli si taxe, altele decat cele aferente expertilor si interpretilor. Aceste cheltuieli si taxe vor fi in sarcina partii care a desemnat autoritatea care a facut solicitarea de asistenta.

V. Plangeri adresate direct ANSPDCP

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) este autoritate publica, autonoma si independenta, cu personalitate juridica care monitorizeaza si controleaza sub aspectul legalitatii prelucrarii de date cu caracter personal care cad sub incidenta Legii nr.677/2001.
Contact: Str.Olari, nr.32, sectorul 2, Bucuresti,
Tel:+ 40-21-252.55.99, Fax:+ 40-21-252.57.57,
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro
www.dataprotection.ro

Extras din Legea nr.677/2001
Art.25 Plangeri adresate autoritatii de supraveghere
(1) In vederea apararii drepturilor prevazute de prezenta lege persoanele ale caror date cu caracter personal fac obiectul unei prelucrari care cade sub incidenta prezentei legi pot inainta plangere catre autoritatea de supraveghere. Plangerea se poate face direct sau prin reprezentant. Persoana lezata poate imputernici o asociatie sau o fundatie sa ii reprezinte interesele.
(2) Plangerea catre autoritatea de supraveghere nu poate fi inaintata daca o cerere in justitie, avand acelasi obiect si aceleasi parti, a fost introdusa anterior.
(3) In afara cazurilor in care o intarziere ar cauza un prejudiciu iminent si ireparabil, plangerea catre autoritatea de supraveghere nu poate fi inaintata mai devreme de 15 zile de la inaintarea unei plangeri cu acelasi continut catre operator.
(4) In vederea solutionarii plangerii, daca apreciaza ca este necesar, autoritatea de supraveghere poate audia persoana vizata, operatorul si, daca este cazul, persoana imputernicita sau asociatia ori fundatia care reprezinta interesele persoanei vizate. Aceste persoane au dreptul de a inainta cereri, documente si memorii. Autoritatea de supraveghere poate dispune efectuarea de expertize.
(5) Daca plangerea este gasita intemeiata, autoritatea de supraveghere poate decide oricare dintre masurile prevazute la art.21 alin.(3) lit.d). Interdictia temporara a prelucrarii poate fi instituita numai pana la incetarea motivelor care au determinat luarea acestei masuri.
(6) Decizia trebuie motivata si se comunica partilor interesate in termen de 30 de zile de la data primirii plangerii.
(7) Autoritatea de supraveghere poate ordona, daca apreciaza necesar, suspendarea unora sau tuturor operatiunilor de prelucrare pana la solutionarea plangerii in conditiile alin.(5).
(8) Autoritatea de supraveghere se poate adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege persoanelor vizate. Instanta competenta este Tribunalul Municipiului Bucuresti. Cererea de chemare in judecata este scutita de taxa de timbru.
(9) La cererea persoanelor vizate, pentru motive intemeiate, instanta poate dispune suspendarea prelucrarii pana la solutionarea plangerii de catre autoritatea de supraveghere.
(10) Prevederile alin.(4) - (9) se aplica in mod corespunzator si in situatia in care autoritatea de supraveghere afla pe orice alta cale despre savarsirea unei incalcari a drepturilor recunoscute de prezenta lege persoanelor vizate.

      Impotriva oricarei decizii emise de autoritatea de supraveghere in temeiul dispozitiilor Legii 677/2001 operatorul sau persoana vizata poate formula contestatie in termen de 15 zile de la comunicare, sub sanctiunea decaderii, la instanta de contencios administrativ competenta. Cererea se judeca de urgenta, cu citarea partilor. Solutia este definitiva si irevocabila.
      Presedintele Autoritatii nationale de supraveghere isi exercita atributiile din oficiu sau la cererea persoanelor lezate prin incalcarea drepturilor sau libertatilor cetatenesti in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date solicitand persoanelor juridice sau fizice in cauza incetarea incalcarii drepturilor si libertatilor cetatenesti, repunerea in drepturi a petitionarului si repararea pagubelor.

      SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR PENTRU ELIBERAREA SI EVIDENTA PASAPOARTELOR SIMPLE AL JUDETULUI ILFOV prelucreaza datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra, prin mijloace automatizate si manuale, in scopul eliberarii pasaportului simplu electronic/temporar si este inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub numarul 3817.
      In scopul emiterii pasaportului simplu electronic/temporar aveti obligatia sa furnizati datele cerute in formular, precum si datele biometrice (imaginea faciala si impresiuni digitale) in caz contrar refuzul dumneavoastra determinand imposibilitatea eliberarii pasaportului simplu electronic/temporar. Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator in scopul precizat si sunt comunicate Directiei Generale de Pasapoarte (in scopul personalizarii pasapoartelor simple electronice si in scopul constituirii si gestionarii Registrului National de Evidenta a Pasapoartelor Simple - notificare nr.10986) si altor structuri/unitati ale Ministerului Administratiei si Internelor pentru indeplinirea atributiilor legale (cu exceptia impresiunilor digitale care se sterg dupa realizarea scopului in care au fost colectate).
      Conform Legii nr.677/2001 pentru protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie si dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la secretariatul serviciului sau la Serviciul Secretariat din cadrul Directiei Generala de Pasapoarte, str. Nicolae Iorga nr.27-29, sector 1 Bucuresti (formularul se gaseste online la adresa www.pasapoarte.mai.gov.ro, la sectiunea PROTECTIA DATELOR PERSONALE). De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de lege. Formulare

   Apostila, Autorizatii,
   Pasapoarte, Permise
   si inmatriculari
                   automobile
 Legaturi
    Utile
   Guvern,
   Ministerul
   Administratiei
   si Internelor
 Biroul
   de Presa

      Anunturi
         Comunicate
Copyright © 2009-2017 - Instituția Prefectului Judetului Ilfov