GUVERNUL ROMÂNIEI
Instituția Prefectului
Județ ILFOV
Acasa    |    Contact

Comisia de atribuire de denumiri


    Comisia de atribuire denumiri a județului Ilfov, funcționează în temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr.564/31.07.2008, pentru aprobarea Regulamentului de funcționare a comisiei de atribuire de denumiri județene, respectiv a municipiului București, emis de ministrul internelor și reformei administrative.

    Prin Ordinul Prefectului nr. 1/07.01.2010 a fost reactualizată componența Comisiei de atribuire se denumiri a județului Ilfov, din care fac parte specialiști din domeniul istoriei, geografiei, lingvisticii și al monumentelor istorice iar secretariatul acestei comisii este asigurat de către Serviciul Verificarea Legalității Actelor, a Aplicării Actelor Normative și Contenciosul Administrativ din cadrul Instituției Prefectului Județului Ilfov.

    Comisia îndeplinește, în principal, următoarele atribuții:
              - analizează documentele depuse de consiliul județean sau consiliile locale, după caz, în vederea obținerii        avizului pentru atribuirea sau schimbarea de denumiri și respinge documentația incompletă;
              - emite avizul favorabil sau nefavorabil cu privire la proiectul de hotărâre a consiliului județean sau local,        după caz;
              - asigură liberul acces la informația referitoare la activitatea comisiei.

    Avizul comisiei este consultativ și se emite cu votul majorității membrilor acesteia. Dosarul necesar pentru obținerea avizului de atribuire sau schimbare de denumiri trebuie să cuprindă următoarele documente: cerere de avizare, proiectul de hotărâre a consiliului județean sau local, după caz, inclusiv instrumentul de prezentare și motivare, copie de pe raportul comisiei de specialitate a consiliului și copie de pe raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului sau al consiliului județean.

Avizele acordate în anul 2015:
Avizele acordate în anul 2014:
Avizele acordate în anul 2013:
Avizele acordate în anul 2012:
Avizele acordate în anul 2011:
 Formulare

   Apostila, Autorizatii,
   Pasapoarte, Permise
   si inmatriculari
                   automobile
 Legaturi
    Utile
   Guvern,
   Ministerul
   Administratiei
   si Internelor
 Biroul
   de Presa

      Anunturi
         Comunicate
Copyright © 2009-2017 - Instituția Prefectului Judetului Ilfov