GUVERNUL ROMÂNIEI
Instituția Prefectului
Județ ILFOV
Acasa    |    Contact
Informatii de Interes Public

      Protecția datelor cu caracter personal

I. LEGISLATIV;

A. Legislație comunitară (acquis relevant):

- Convenția de Implementare a Acordului Schenghen -art.102-118- 
protecția datelor personale în SIS și art.126 130 - protecția 
datelor cu caracter personal;

- Convenția pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, 
adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981;

- Directiva Consiliului 95/46/EC a Parlamentului European și a Consiliului European din 24 octombrie 1995 
cu privire la protecția persoanelor referitoare la procesarea datelor personale și la libera circulație a
acestor date (OJ L 281, 23.11.1995, p. 31);

- Directiva 2002/58/EC a Parlamentului European și a Consiliului din 12.07.2002 privind procesarea datelor
personale și protecția intimității în sectorul comunicațiilor electronice;

- Regulamentul (EC) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor 
cu privire la procesarea datelor personale de către instituțiile și organismele comunitare și la libera
circulație a acestor date.

B. Legislație internă:

- Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 
și libera circulație a acestor date;

- Legea nr. 682/2001 privind ratificarea de către România a Convenției pentru protejarea persoanelor față 
de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981;

- Legea nr. 102/2005 privind înființarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării
 Datelor cu Caracter Personal.
      Formularele

 Formulare

   Apostila, Autorizatii,
   Pasapoarte, Permise
   si inmatriculari
                   automobile
 Legaturi
    Utile
   Guvern,
   Ministerul
   Administratiei
   si Internelor
 Biroul
   de Presa

      Anunturi
         Comunicate
Copyright © 2009-2017 - Instituția Prefectului Judetului Ilfov